Strahovský rybník
Kalendář plánovaných akcí pro rok 2019

Prodej povolek bude na těchto dvou akcích:

 • 30.3.2019 - Výroční členská schůze - 16:00 - 18:00, v boudě u rybníka
 • 27.4.2019 - Zahájení - 10:00 - 16:00, v boudě u rybníka


 • Další důležité termíny:

 • do 28.února 2019- je lovící povinen vrátit přehled o úlovcích za rok 2018
  (i prázdný).

 • - do schránky na boudě u rybníka
  - emailem oskenovaný s tím, že originál odevzdá při vydávání povolenky


  Lovící, který do tohoto termínu sumář neodevzdá, se nemůže stát účastníkem odlovu v následujících letech!

  30.3.2019    ve 14:00 se koná výroční schůze OPS - valná hromada. Připomínáme, že účast na schůzi je povinná pro všechny členy!

  27.4.2019        - slavnostní zahájení sezóny na Strahovském rybníku - poslední možnost koupit povolenku


  30.4.2019        - zahájení lovu dravců na umělé nástrahy
  15.6.2019        - možnost použít k lovu dravců rybičku
  5.7.2019          - celonoční chytání
  27.7.2019        - celonoční chytání
  3.8.2019          - celonoční chytání
  17.8.2019        - celonoční chytání
  31.12.2019      - poslední den chytání na Strahovském rybníku

  po celý rok        -  sledujte www.strahovnik.cz